PRINCIP ELEMENTER:
Alliancer
Partnerskaber

Fortæl hvor du vil hen (retning).

Spørg om hjælp (The ASKS).

Narratives og Pitch.

Kontra tilbud.

NØGLEORD:
Mange ‘nye’ entrepreneurer oplever det som en yderst vanskelig og næsten uoverkommenlig barriere, at tage kontakt med vildt fremmede.

‘Commitment’ og partnerskaber der byder ind med en indsats og dermved skaber fremtiden i fællesskab, er centrale emner i dette princip.

“Kagen skal bygges, før den kan deles.”

HANDLINGER:
Ekspert entrepreneurer foretrækker i overvældende grad at fokusere på at etablere partnerskaber, i stedet for analyser af det konkurrencemæssige landskab.

De understreger vigtigheden af strategiske partnere frem for kunder.

Kausale modeller, såsom modeller i strategisk ledelse, lægger vægt på detaljerede analyser af konkurrentforholdene.
Effektuation lægger vægten på alliancer og forhånds forpligtelser fra interessenter som et redskab til at reducere og/eller eliminere usikkerhed og rejse adgangsbarrierer (og således, på forhånd, begrænse den fremtidige konkurrence).
Faktisk vælger effektuatorer ikke interessenter på baggrund af forvalgte foretagender eller forretningsmål; i stedet tillader de interessenter, som udviser en faktisk forpligtigelse (de, som altså gør noget, ved at yde en reel indsats), at deltage aktivt i at forme virksomheden.

‘Kludetæppe’ princippet understreger, at der skal tages hensyn til input fra interessenter som faktisk demonstrerer en forpligtigelse, uden hensyn til offeromkostninger i forhold til mulige interessenter, som kunne eller ikke kunne komme ombord senere.

Derfor er ‘Kludetæppe’ princippet, kombineret med begrebet ‘En fugl i hånden er bedre end ti på taget’, altafgørende i effektual logik og har afgørende konsekvenser for den samtidige skabelse af marked og firmaer. De statiske pricipper i effektuation kan sættes sammen i en dynamisk og interaktiv model for den effektuale proces.

Forpligtigelser (ikke at forveksle med forpligtelser, som savner indikationen af det faktisk udførte/handlede) fra interessenter, tilintetgør usikkerhed ved at indgå kontrakter langs bestemte aspekter for fremtiden, og eftersom interessenterne handler på disse kontrakter og netværket vokser, vil fremtiden der kommer til at være, begynde at ligne de aftalte kontrakter. Effektuale entrepreneurer fokuserer deres indsats på en forestilling om fremtiden, som en sammensmeltet af en dynamisk række af interessent interaktioner, snarere end at konstruere en vision fra starten og derefter forsøge at påtvinge eller ‘sælge’ den til udvalgte interessenter.

En konsekvens af ‘Kludetæppe’ (quilt) princippet er at effektuatorer har en tendens til at reducere vigtigheden af systemetatisk analyse af konkurrentforholdene. Fordi de netop starter processen uden at antage, at der eksisterer et forudbestemt marked for deres foretagende, ser detaljeret analyse af konkurrentforhold ikke ud til at give meget mening for dem i opstart fasen. Ekspert entrepreneurer bygger derimod partnerskaber helt fra begyndelsen. Faktisk er den foretrukne begyndelse af en opstart virksomhed blandt effektuatorer, at føre kunderne frem til - og ind i - et interessent partnerskab.

FABRIKERE, HELLERE END AT FINDE ET MARKED
Processen fra at bevæge sige fra en enkeltstående kunde til markedet består af to yderligere trin. Det første går ud på at tilføje segmenter, enten gennem udvikling af yderligere produkter til det indledende segment eller gennem interessent partnerskaber. Sidstnævnte involverer definition af markedet gennem en strategisk vision for firmaet.

INDLEDENDE KUNDER SOM PARTNERE OG VICE VERSA
Konvertering af indledende partnere til partnere er ekspert entrepreneurens foretrukne metode til udvikling af en segment definition. En anden metoder er at sælge direkte til kunder/partnere på et meget tidligt stadie. Ekstreme effektuatorer anbefaler at sælge endda forinden produktet er udviklet eller produceret.

IGNORER KONKURRENCE OG UNDERSTREG PARTNERSKABER
Når spørgsmålet handler om, hvem kunderne for den det ny foretagende kunne være, foretrækker ekspert entrepreneurer i overvældende grad at etablere det indledende markedssegment før de analyserer konkurrenceforholdene. Enten udtrykker de ingen bekymringer om konkurrenter eller at konkurrenter er irrelevante indtil det er lykkedes at etablere et målgruppe-segment.