Det mest nærliggende sted at finde et svar på forretnings-jargon og -begreber er naturligvis et web-leksikon såsom Business Dictionary:

Definition of innovation:
The process of translating an idea or invention into a good or service that creates value or for which customers will pay. To be called an innovation, an idea must be replicable at an economical cost and must satisfy a specific need. Innovation involves deliberate application of information, imagination and initiative in deriving greater or different values from resources, and includes all processes by which new ideas are generated and converted into useful products. In business, innovation often results when ideas are applied by the company in order to further satisfy the needs and expectations of the customers.

Innovations are divided into two broad categories:

  • Evolutionary innovations (continuous or dynamic evolutionary innovation) that are brought about by many incremental advances in technology or processes and
  • Revolutionary innovations (also called discontinuous innovations) which are often disruptive and new

En anden definition kommer fra den populære foredragsholder Scott Berkun:

Innovation is significant positive change. It’s a result. It’s an outcome. It’s something you work towards achieving on a project.

En mere lokal er fra (dansk) Teknologisk Institut, som – kun delvis – hælder til Clayton H. Christensens definition:

Sustaining innovation
– (opretholdende innovation) skaber ikke nye markeder, men bidrager på eksisterende markeder med større værdi. Christensen beskriver sustaining som enten continuous (eller enkrementel) med små løbende forbedringer eller discontinuous som mere transformativ (eller radikal), uden at det af den grund behøver at være disruptive (forstyrrende/afbrydende).

Disruptive innovation
– er en metode til forbedring af et produkt eller en services, som markedet ikke forventer. Indtrængning på et marked kan f.eks ske via umiddelbart ikke-attraktive kundesegmenter og ikke-længere-attraktive markeder, hvorpå der kan opnås et fodfæste for et ‘dårligere’ produkt/service (som derefter forbedrer sig og æder sig opad mod mere lukrative markeder).

Du kan ikke analysere markeder, som ikke eksisterer endnu.
Christensen mener, at virksomheder begår selvmord ved at følge de teorier, som ledelsen har lært på højere læreranstalter. Derfor kaldte han også sin første bog ”Innovatørens dilemma”, da det netop er et dilemma, at man ved god ledelse (strategisk planlægning og analyse) bekæmper sin egen virksomhed i det skjulte. Kort sagt mener Christensen, at virksomhederne dør ”[…] because they use tools for sustaining innovations to forecast disruptive innovations” (Christensen, Anthony, & Roth, 2004)

www.teknologisk.dk: Idéudviklingsmodel, Creative Idea Solution (CIS), er baseret på tankegangen bag Open Innovation og inddrager mange af de område, som Clayton H Christensen beskæftiger sig med.

Du kan dog også vælge at læse Clayton H. Christensens egne ord, enten på én af hans mange hjemmesider eller i dette interview til Harvard Business Review, 2015: https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation.