Stor kreativitet har altid været omgærdet med mystik og fascination, men også tvivl og frygt, misundelse og atrå. Alt hvad der ikke umiddelbart kan forklares udfra en lineær tænkemåde, Aristoteles’ logik, tillægges overjordisk indflydelse, en guddommelig inspiration. Kreative i alle afskygninger, mærker dette tveæggede sværd og påvirkes af den gennem hele livet. Hvad går det ud på?

Hvem er disse kreative og hvad er det for magiske kræfter og talenter de besidder, som er så tillokkende og samtidigt afskrækkende? Hvad er det de kan, som vi andre ikke kan? Vi gætter i blinde og har absolut ingen idé om, hvordan de er kommet frem til deres resultater. De gør noget, som kun ganske få procent af befolkningen er i stand til. De gør det øjensynligt med ubesværet og uhyggelig præcision - igen og igen. Hvordan bærer de sig ad?

Igennem historien har videnskaben forsøgt at afdække, om kreative benytter en bestemt metode, om deres hjerner er forbundet på en anderledes måde, om de har haft en speciel opdragelse, om særlige begivenheder eller omstændigheder har formet deres sind....ja, forsæt selv. Man har forsøgt at sætte kreativiteten på formel. Forsøgt at udvikle standard modeller og -processer, der kan forstås og benyttes af os alle. Lige lidt har det hjulpet.

En enkelt forsker, professor Mihaly Csikszentmihalyi (udtales “tjik - sent - mi - haj – ii”), er dog nået tættere på 'sandheden' end de fleste. Gennem sin forskning i kreativitet og innovation i mere end 30 år, er han kommet frem til, at det er 'kompleksitet' der adskiller den virkelig kreative personlighed fra andre. Se her, hvilke 10 modsætningstræk som Csikszentmihalyi identificerer hos kreative individer ...

Det grundlæggende problem er, at vi ikke forstår dem - dem, vi kalder kunstnere og kreative (i mangel af bedre).

Alle aktiviteter, der bevidst forsøger at forandre det bestående, har kreativitet som fællesnævner. Fra skulptør til entrepreneur. Den eneste forskel er hvilket ‘medie’ det udfolder sig i og hvordan man forholder sig til – og håndterer – de spændinger og modsætningsfyldte kræfter som udspiller sig i det kreative rum.

Selvom mange mener at have fundet de vise sten og gerne kalder sig både kunstner, kreativ eller innovativ, står ét dog fast: “Det er med kunst og kreativitet, som med skildpadde: De fleste kender den kun forloren!”

I bund og grund er det jo ganske uretfærdigt, at blot ca. 2-4 % af den voksne befolkning er ‘ægte’ kreative, når vi nu ved, at alle mennesker er født kreative. Men rimeligt, er det dog: “Hvis kunst var ingen kunst, var det ikke kunst.” som Piet Hein udtrykte det.

Så vi må nok erkende, at nogle er mere disponerede – eller evnet – for et talent, end andre.

Den gode historie er, at vi alle - ligegyldigt hvilket niveau af talent - kan blive bedre til at vække vores kreativitet og anvende den til at skabe nye og bedre værdier, i privatlivet, i samfundet og på arbejdspladsen. Det kræver blot at vi påtager os et andet ‘mindset’. Og for at komme den værste forskrækkelse i forkøbet, må jeg med det samme slå fast: Det er ikke for 'kyllinger' og der findes ingen smutveje! – Ægte kreativitet fordrer autencitet, en ukrænkelig integritet, et modigt hjerte og ikke mindst en dybtforankret tiltro til sit eget 'agentur'.

Innovations Agenturet hjælper andre til at få en bedre forståelse for, hvad dette ‘mindset’ er for en størrelse, og hvorledes ‘mindsettet’ kan spille en afgørende og central rolle for den fremtid vi ønsker at skabe og leve i. Og ikke mindst rådgiver vi i, hvordan 'mindsettet' kan udfoldes i hverdagen.

Der er fire aktuelle områder der uomtvisteligt har kreativitet som fællesnævner og indbyrdes er forbundet via et fælles mindset:

Kreativitet, fordi vi ta'r ansvar for evnen til fantasi.
Innovation, fordi vi skal udvikle og forbedre verden.
Design Tænkning, fordi udvikling skal give mening.
Entrepreneurskab, fordi mening er en effekt af handling.