PRINCIP ELEMENTER:
Fordelagtiggør hvad der ikke kan forudsiges eller forudses.

Begunstige det uventede, tilfældet.

Hvad nu hvis...?
Hvad ellers...?

Opsøg og invitér tilfældigheden, omfavn den, lær om den og af den.

Dét, der tilfældigt kommer til dig,
er endnu et nyt middel, endnu en
ressource (gratis) som kan
anvendes sammen med alle dine
øvrige. Det er ren foræring!

Nye perspektiver kommer ikke ved
at gøre, hvad du altid har gjort.

Hvorfor vente på at en tilfældig og
vilkårlig hændelse – der kommer
udefra – vælter læsset?
Vælt det selv!


NØGLEORD:
Dette princip kræver ‘et åbent sind’ og en pragmatisk, opportunistisk tilgang: Du kan ikke lave appelsinjuice ud af citroner, men...

Her kommer fokus på det kreative ‘mindset’ og ‘attitude’. Ikke mindst en realistisk optimisme.

Vi har vænnet os til at se tingene i et bestemt lys, med indgroede mønstre, at anvende genstande efter hensigten . . . men vi har også aflært os barnets fascination og glemt hvordan vi lader fantasien spørge “Hvad nu hvis?” og “Hvad kan denne ting ellers bruges til?”.

De uforudsete hændelser som vi ikke kan planlægge os ud af, som overrasker os i tide og utide og tager os ‘på det forkerte ben’. I stedet for irritation og afvisning bør det vække vores nysgerrighed og interesse: Måske tilbyder tilfældighedens verden en bedre vej . . .?

HANDLINGER:
En tilfældig dag på bolværket i Nyhavn. En tilfældig fyraften-øl fra en tilfældig hylde i købmandens køleskab. En tilfældig øl-etiket med vilkårlige fakta fra dagligdagen.

Nem at overse...medmindre man har "Hvad-ellers" mindsettet slået til.

Alligevel blev disse umiddelbare trivialiteter startskuddet til en disruptiv produkt innovation, etablering af et helt nyt lukrativt marked og en lønsom forretning.

Kausale modeller søger næsten altid at undgå det uventede, eller at nå frem til forudbestemte resultater på trods af uforudsigelige sandsynligheder. Effektuation, i modsætning, handler om at udnytte netop disse uforudsigelige tilfælde og omstændigheder. Effektuatoren fordelagtiggør usikkerheder ved at håndtere uventede hændelser og begivenheder som en mulighed for at udøve styring over den gryende situation. Dette princip genlyder det udbredte mundheld, ‘Når livet giver dig citroner, så lav limonade’.

Forholdet mellem planlægning, uforudsigelighed og usikkerhed er radikalt omarrangeret i en effektual logik. Fordi effektuatorer ofte begynder med en meget løselig forestiling om deres mål, kan de opstille deres planer på en trinvis måde, udnytte usikkerheder og uforudsigeligheder som ressourcer for deres mål, hellere end at stole på resultater som bestemmende faktor for ressource-anskaffelse og valg. Derfor akkumulerer beslutningstagerne og drager fordel af ‘sti’ afhængigheder (i.e. dét du gør i dag, har betydning for dét du kan gøre i morgen) i de resultater de vælger. Usikkerhed er en ressource og en proces, mere end en ufordelagtig tilstand.

Limonade princippet er kernen i entrepreneuriel ekspertise – evnen til at vende det uventede til noget værdifuldt og profitabelt.

Varige entrepreneurielle virksomheder er often produkter af uforudsigeligheder, tilfældigheder. Deres struktur, kultur, kerne kompetencer og udholdenhed er alt sammen det tiloversblevne fra særlige mennesker, som stræber efter at skabe og opfylde særlige forhåbninger gennem deres interaktion med rummet, tiden og teknologien de lever i.
Nøglen til deres formue ligger i erkendelsen af, at mennesket lægger deres penge hvor deres forhåbninger er. Alligevel er det ikke uforudsigelighederne i sig selv som former disse selskaber. Hvordan entrepreneuren fordelagtiggør disse uforudsigeligheder, er dét som danner kernen af en effektual logik.
Et vigtigt eksempel er limonade.....

Erkendelsen af at ikke alle overraskelser er dårlige og at overraskelser – hverken gode eller dårlige – kan anvendes som indgange ind i den ny forretningsskabelses proces, fremkalder diskussioner blandt lærde økonomer. Overraskelser er normalt forvist som fejlvilkår i formelle modeller. Effektual logik foreslår i stedet at de kan være kilden af muligheder til værdiskabelse, men kun hvis nogen griber dem på en instrumental måde og fantasifuldt kombinerer dem med overlevende indgange, til at skabe nye muligheder.

Det udforudsete er her sidestillet med vilkårlighed, tilfældighed, eventualitet og ikke forventelige hændelser; i betydningen “dét, der umuligt kan forudses eller forudsiges”.