Dette er princippet om midler-styret (i modsætning til mål-styret) handling. Vægten her er lagt på at skabe noget nyt med eksisterende midler, snarere end at opdage nye måder at opnå givne mål
Dette princip foreskriver at forpligte sig på forhånd, til hvad man er villig til at miste (eller kan tåle at undvære), hellere end at investere i beregninger omkring forventet afkast for projektet.
Princippet foreslår anerkendelse og tilegnelse af uforudsete hændelser, tilfælde og eventualiteter ved at udnytte og fordelagtiggøre overraskelser, frem for at forsøge at undgå dem, overvinde dem eller tilpasse sig dem.
Involverer forhandling med enhver og alle interessenter som er villig til at gøre en indsats og give et faktisk engagement for projektet, uden at bekymre sig om offer-omkostninger eller udføre omfattende konkurrenceanalyser. Ydermere, de, der deltager, bestemmer målene for virksomheden. Ikke omvendt.
Dette princip opfordrer til at have tiltro til og at arbejde med menneskelig agentur og handlekraft*, som den primære drivkraft for muligheder, snarere end at begrænse de entrepreneurielle betræbelser til at udnytte udefra kommende faktorer såsom teknologiske strømninger og socioøkonomiske tendenser.
Hver af disse fem principper ovenfor repræsenterer teknikker til styring af ikke-forudsigeligheder - i.e. indskrænker brugen af forudsigeligheds- strategier til at styre usikre situationer. Tilsammen peger disse pricipper på en logik der kaldes effektuation.

Effektuation er det omvendte af kausation. Kausale modeller starter med en effekt (et resultat, en virkning) der skal skabes. De søger enten at vælge blandt midler til at opnå disse resultater eller at skabe nye midler til opnåelse af forudbestemte mål. Den effektuale model, som kontrast, begynder med de givne midler og søger at skabe nye mål ved at anvende ikke-forudsigeligheds strategier. Ud over at ændre konventionelle relationer mellem midler og mål, og mellem forudsigelse og styring, omarrangerer effektuation mange andre traditionelle relationer såsom dem mellem organisme og miljø, dele og helheder, subjektive og objektive, individuelle og sociale osv. I særdeleshed gør det disse relationer til et spørgsmål om design, fremfor et om beslutning.

Erfaringsmæssigt anvender entrepreneurs både kausation og effektuation, i forskellige kombinationer. Anvendelse af og præference for bestemte tilstande er relateret til entrepreneurens niveau af ekspertise og hvor virksomheden er i sin livscyklus. Teoretisk giver det imidlertid mening at betragte kausale og effektuale tilgange som skarpt adskilte.

* Menneskelig ageren er målbevidst opførsel. Med andre ord: Handling er vilje taget i funktion og gjort til et agentur. Handling er at sigte mod mål og intentioner. Handling er egoets meningsfulde reaktion til stimuli og til betingelserne af dets omstændigheder. Handling er en persons bevidste justering til de tilstande af det univers, der bestemmer hans liv. – Ludwig von Mises