Kompleksitet i kreativitet udmønter sig i en kombination af ekstreme, diamentrale modsætninger i den kreatives personlighedstræk – hver især er en 'mangfoldighed' og forekommer ofte simultant.

Ligesom farven hvid indeholder alle nuancer i spektret, har virkelig vaskeægte kreative en tendens til at samle hele spændvidden af menneskelige muligheder, inden i dem selv.
Få teknologier har i sig selv disruptive eller vedvarende egenskaber; snarere, er det forretningsmodellen som teknologien muliggør, der skaber den disruptive slagstyrke.

Teorien om disruption er en teori om konkurrencedygtige modtræk. Men alene, kan den ikke hjælpe med at forudsige succes for et nyt produkt: Produktet skal også løse opgaven godt eller bedre.
Alle polygoner med et primtal af sider, vil altid have kun én enkelt Möbius Strip overflade, ligegyldigt hvor mange gange de er ‘twisted’.

På samme vis kan vi ‘twiste’ vores perspektiv på en unik og enestående måde, hvor omstændigheder ses som én sammenhængende (over)flade: Som effekten af et uendeligt netværk af faktorer, der relaterer og påvirker hinanden.
Effektuel logik er en tænkemåde der benyttes, når det drejer sig om at tage beslutninger hvor styring under ikke-forudsigelighed er påkrævet.

Den effektuelle cyclus er ikke en forudskreven “gør dit, gør dat” recept, men snarere et sæt af tænke-og handlingsregler, der unikt og universelt anvendes på de udfordringer entrepreneuers er tvunget til at konfrontere.